Podmínky použití

Společnost TriInfo Solutions, IČ: 228981146, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady Praha 2, PSČ: 120 00, Česká republika, která vyvíjí a provozuje webovou službu telekonference.eu (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých Správce ve smyslu pravidel GDPR (tedy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých uživatelů, které uživatelé Správci v této souvislosti poskytnou.

Tento dokument se týká způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů jako fyzické osoby. Založením účtu a používáním služby telekonference.eu také souhlasíte se Smlouvou o zpracování osobních údajů, která definuje jakým zpracováváme osobní údaje vašich návštěvníků.

V případě jakéhokoliv dotazu souvisejícího se zpracováním Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na info@telekonference.eu.

Správce osobních údajů

TriInfo Solutions, IČ: 228981146, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady Praha 2, PSČ: 120 00, Česká republika

Zpracovávané osobní údaje

Budeme zpracovávat pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete při založení uživatelského účtu, při používání služby přes přístupové rozhraní, nebo zřízení přístupu k uživatelskému účtu jeho vlastníkem, přičemž takto správce zpracovává Vaše údaje v tomto rozsahu:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • fakturační údaje (název subjektu, daňové identifikační číslo)
  • IP adresa

Zpracování pro účely přímého marketingu

Osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, který je oprávněným zájmem naší společnosti. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování na základě tohoto našeho oprávněného zájmu, tedy přímého marketingu, probíhá následovně.

Vaše osobní údaje budou uloženy v naší elektronické databázi uložené u společnosti, která nám poskytuje datová úložiště, kterou však spravujeme přímo a pouze my. Vaše osobní údaje budou na základě tohoto našeho oprávněného zájmu použity prostřednictvím služeb třetích stran pouze abychom Vám mohli zaslat nabídku našich produktů, ať už nových funkcí, nebo stávajících produktů a rozšíření služby.

Účelem a právním základem pracování těchto Vašich osobních údajů je v tomto případě tedy oprávněný zájem Správce – přímý marketing, to znamená přímá nabídka našich produktů a funkcí služby telekonference.eu zaslaná námi Vám.

Pokud si zasílání nabídky našich produktů a funkcí služby nepřejete, lze jej jednoduše vypnout v nastavení Vašeho uživatelského účtu, nebo prostřednictvím linku „unsubscribe“ obsaženého v každém emailu s naší nabídkou.

Prosím, berte na vědomí, že v rámci plnění smlouvy Vám mohou být zasílány e-maily s oznámeními technicko-provozního charakteru, které se týkají funkcionality služby. Tato oznámení jsou součástí naší komunikace s Vámi jako smluvní stranou, nejde o reklamní sdělení v rámci přímého marketingu a jejich zasílání nelze vypnout.